Reklamace

Reklamace jsou vyřizovány standadně v souladu s legislativou.

 

Obecné podmínky


Zákazník je povinen prohlédnout zboží ihned při jeho převzetí. Případnou reklamaci způsobenou dopravou je nutné oznámit do 2 pracovních dnů poštou nebo na info@mpstavby.cz. S oznámením reklamace je nutné zaslat minimálně 3 fotografie poškozeného zboží a přepravního obalu. Se zbožím a obalem není povoleno dále manipulovat. Dopravce si má právo prohlédnout balení s poškozeným zbožím. Pokud je obal porušen musí si zákazník nechat dopravcem sepsat a potvrdit doklad. Na pozdější reklamace způsobené dopravou nelze brát zřetel.Dále také nebude brán zřetel na reklamace hlášené po uplynutí stanovené doby (2 pracovní dny) automaticky se zamítají. Zákazník je povinen uvést následující údaje - číslo objednávky nebo faktury, množství zboží kterého se reklamace týká a požadavek plnění (nové zboží, sleva....). V případě uznání reklamace je doba na vyřízení 30 dnů od převzetí zboží dodavatelem, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Poplatky s vyřízením reklamace budou v případě uznání vráceny kupujícímu. Všechny reklamace postupujeme výrobcům zboží. Za všech okolností se ale snažíme vyjít vstříct zákazníkovi.